W dniu 15 września 2011 roku w MBP w Mińsku Maz. odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na którym wybrano skarbnika.

    

W skład całego Koła SBP przy MBP w Mińsku Maz. wchodzi:

 1. Anna Cudna – wiceprzewodnicząca
  Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Piłsudskiego 1a
  05-300 Mińsk Maz.
  tel. (25) 740-51-46
 2. Anna Andrzejkiewicz – sekretarz
  Biblioteka Publiczna Kałuszyn
  ul. Warszawska 39
  05-310 Kałuszyn
  tel. (25) 757-60-85
 3. Karolina Marcinkowska – skarbnik
  Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Piłsudskiego 1a
  05-300 Mińsk Maz.
  tel. (25) 740-51-27

Wysokość ustalonej składki członkowskiej:
2 zł miesięcznie (emeryci zwolnieni z płacenia składek)