Warto zainteresować się obowiązkowym BIP-em. Niezbędne informacje dotyczące ustawy o tym obowiązku znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gov.pl/:

  


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)