Urząd Statystyczny w Krakowie uprzejmie informuje, że w formularzu K-03 za 2012 r.najprawdopodobniej wystąpią zmiany w stosunku do 2011 r. Dotyczy to rozbicia czytelników na więcej kategorii wiekowych (dział 6 pkt.2):

czytelnicy do lat 5

czytelnicy 6-12

czytelnicy 13-15

Projekt nowego formularza za 2012 r. jest dostępny na stronie www.stat.gov.pl w BIP, zakładka Projektowanie Aktów Prawnych, Rozporządzenie w sprawie wzoru formularzy GUS na 2012 rok, Załącznik nr 1.

http://www.stat.gov.pl/bip/8_PLK_HTML.htm


„Mając na uwadze, że istnieje możliwość takiego właśnie układu formularza za 2012 r. sugerowalibyśmy Państwu rejestrowanie czytelników od 2 stycznia 2012 r. w nowych kategoriach wiekowych.Jeżeli zmian nie będzie, te nowe rozbicia łatwo można zsumować, w przeciwnym wypadku trudno będzie uzupełnić brakujące dane”. –

Danuta Suder, Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury