Album sfinansował „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Powiat miński jest bogatszy o kolejny album gminny dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej oraz firmie Fotopia, pana Przemysława Piątkowskiego.
 

Pozycja promująca walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe gminy Jakubów jest wydana w twardej oprawie na eleganckim papierze, zaopatrzona w mapy i zdjęcia archiwalne oraz współczesne. 

 

W albumie znajdziemy charakterystykę gminy i jej sołectw: walory przyrodnicze, rys historyczny, dziedzictwo materialne oraz życie społeczno-kulturalne. 

 

Książka dostępna będzie w każdej bibliotece publicznej powiatu mińskiego, warto poznać i odwiedzić gminę Jakubów.