29 stycznia 2013 r. odbył się Walny Zjazd Oddziału SBP w Siedlcach. Przewodniczącą Oddziału SBP została Pani Małgorzata Chromińska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. Pełen skład zarządu Oddziału został wysłany e-mailem.

13 marca 2013 r. odbyły się wybory do Okręgu Mazowieckiego SBP. Przewodniczącą Okręgu została Pani Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. W skład Zarządu Okręgu weszły następujące osoby:
– Hanna Gawrońska – MBP w Ostrołęce,
– Helena Skrzeczkowska – Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy,
– Anna Wołodko – sekretarz BUW.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego ukonstytuuje się na zebraniu, które odbędzie się 8 kwietnia.

Najbliższe spotkanie członków Koła planowane jest na 26 kwietnia 2013 r. na którym przekażemy legitymacje, zbierzemy składkę, porozmawiamy o działalności oraz Tygodniu Bibliotek.