20 kwietnia odbyły się w Mrozach uroczystości upamiętniające 70. rocznicę ocalenia Dzieci Zamojszczyzny. Odsłonięto pamiątkową tablicę na budynku stacji PKP, część oficjalna odbyła się w szkole podstawowej – referaty, wspomnienia ocalonych, wystawa.