30 kwietnia 2013 roku zakończyła kadencję nasza wspaniała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Teresa Sęktas-Chanke. Nowym dyrektorem została mianowana Pani Elżbieta Sieradzińska.