26 kwietnia 2013 w MBP w Mińsku Maz. odbyło się szkolenie z audiobooków, w którym wzięło udział 24 osoby.  Wykład poprowadziła Pani Anna Cudna, pracownik Działu gromadzenia i opracowania zbiorów w naszej bibliotece. Na spotkanie przyjechał również Pan Mirosław Domański, który wytłumaczył jak stworzyć oddzielną bazę dla zbiorów specjalnych w systemie bibliotecznym Mateusz. Odpowiedzieli również na indywidualne pytania.

Koło SBP przy MBP w MIńsku Maz przekazało informacje o wyborach do Zarządu Oddziału SBP w Siedlcach oraz Okręgu Mazowieckiego SBP. Wręczyliśmy legitymacje członkom SBP oraz plakaty na Tydzień Bibliotek, zebraliśmy roczną składkę na działalność SBP. Instruktor ds. bibliotek w powiecie przekazała regionalia m.im. z Towarzystwa Przyjaciół MMz (Rocznik Mińskomazowiecki t. 20).