W roku jubileuszowym dla Stanisławowa został wydany „Rocznik Stanisławowski” – Zeszyt 1. 18 maja 2013 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanisławowie odbyła się promocja tej wyjątkowej książki.  W tym roku mija 490 lat od podpisania aktu lokacyjnego miasta Stanisławowa przez ostatnich książąt mazowieckich: Stanisława i Janusza III.

Do publikacji przyczynił się prezes Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego, redaktor naczelny „Rocznika Stanisławowskiego”, Pan Bogdan Kuć. Jest on rownież autorem większości artykułów oraz wiersza „Miasto”.

W redakcji pojawili się członkowie: Janusz Kuligowski, Andrzej Plichta, Tomasz Czajkowski. Autorami artykułów i wspomnień są także Jerzy Marian Jackiewicz, Piotr Dorosz, Grzegorz Witkowski, Kazimierz Władysław Wójcicki, Stanisław Borucki, Jerzy Tabiszewski, Kazimierz Drębkowski „Bocian”, Alina Golińska.

Rocznik zawiera artykuły wspomnieniowe, kalendarium Stanisławowa, rys historyczny, materiały ilustrowane, biografie oraz kronikę i statut Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego.

To już trzeci rocznik wydawany w naszym powiecie mińskim, ale pierwszy gminny. Aktualnie wydano już 20 numerów Rocznika MińskoMazowieckiego oraz 12 numerów Rocznika Kałuszyńskiego. Publikację otrzymają wszystkie biblioteki w powiecie mińskim. Serdecznie dziękujemy.

Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne
05-304 Stanisławów, ul. Szkolna 4
www.historia.stanislawow.com