W naszym powiecie Dzień Bibliotekarza odbył się 24 maja 2013. Gościem specjalnym była Pani Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, członek Prezydium Zarządu Głównego SBP, przewodnicząca Mazowieckiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, która wręczyła medal za osiągnięcia zawodowe Pani Wiesławie Leszczyńskiej-Buczek. 

Gościem była również Pani Lilla Kłos, autorka książek o Mińsku Mazowieckim i powiecie mińskim, która zaprezentowała nam swoje publikacje i opowiedziała o swoich przygodach z bibliotekami.

Następnie złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą pierwszą księgarnię i czytelnię w Mińsku Mazowieckim prowadzone kolejno przez niezwykłe mińszczanki: Zuzannę Małyszczycką, Kornelię Skrodzką i Leokadię Lipską.

Za wieloletnią pracę 25 i 30-lecie nagrody otrzymały: Bożena Szczęsna pracownik MBP w dziale gromadzenia i opracowania zbiorów, pani Anna Andrzejkiewicz – dyrektor BP w Kałuszynie oraz pani Agnieszka Wielgo – dyrektor GBP w Dębem Wielkim.