Zachęcam do wzięcia udziału w trzecim spotkaniu z kursem LOGIN: Biblioteka, moduł szkolenia: WYSZUKIWANIE BEZ TAJEMNIC. Tym razem tematem są przeszukiwania w sieci. Podobno po upływie trzech miesięcy będziemy rzadziej zaglądali do wyszukiwarki Google i nie traktowali jej jako „pierwszą pomoc” w poszukiwaniach. Internet stanie się jeszcze ciekawszym i wartościowym źródłem informacji.


17 lekcji poświęconych jest odrębnemu zagadnieniu. W celu utrwalenia zdobytej wiedzy są przygotowane ćwiczenia, których rozwiązanie – tak jak w dwóch pozostałych modułach – warunkuje otrzymanie dostępu do testu końcowego. Test składa się z 15. pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w ciągu 30. minut. Jeśli się nie uda – przygotowany został test poprawkowy, który jest łatwiejszy i krótszy (zawiera tylko 10 pytań). Oprócz tego jest jeszcze rozwiązanie kwerendy, która będzie praktycznym sprawdzianem nabytych umiejętności. Więcej szczegółów na naszej stronie: http://e-learning.biblioteki.org. Startujemy 16.09. 2013 r.

Zgłoszenie udziału w kursie (wraz z informacją zawierającą imię, nazwisko, miejscowość, nazwę biblioteki, telefon kontaktowy i e-mail) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: login.biblioteka@uw.edu.pl.

Szczegółowych informacji o kursie udzielają:

– w sprawach organizacyjnych:
Anna Wołodko, tel. (22) 55 25 650, e-mail: a.wolodko@uw.edu.plInfolinia, tel. (22) 55 25 222 (10.00-15.00), e-mail: login.biblioteka@uw.edu.pl

– w sprawach merytorycznych:
Agnieszka Koszowska, tel. (22) 579 17 41, e-mail: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl