28 lutego 1943 r. do stacji kolejowej w Mrozach przybył transport liczący 1064 osoby, wysiedlone z Zamojszczyzny w ramach zbrodniczej polityki niemieckiego okupanta. Wśród wysiedlonych znajdowało się 462 dzieci poniżej 10 roku życia. Z natychmiastową pomocą wysiedlonym pospieszyli mieszkańcy Mrozów, Kałuszyna i okolicznych gmin: Cegłów, Chrościce, Jakubów, Kuflew, Rudzienko (Dobre)

W sobotę 20 kwietnia 2013 r. odbyła się uroczystość upamiętnienia 70. Rocznicy Ocalenia w Mrozach Dzieci Zamojszczyzny zorganizowana przez Społeczny Komitet Obchodów. Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku dworca PKP ufundowanej przez mieszkańców Zamojszczyzny. Powstała również publikacja pt. Uroczystość z okazji upamiętnienia 70. Rocznicy ocalenia w Mrozach Dzieci Zamojszczyzny. Pamiątkowy folder można znaleźć w każdej bibliotece powiatu mińskiego.