Do 30 września można startować w konkursie „Dobre praktyki. Dojrz@łość w sieci”. Warto promować swoją bibliotekę, pokazać swoją pracę i „dobre praktyki” z seniorami. Zachęcam do wzięcia udziału.

Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłosiły II edycję konkursu „Dobre praktyki. Dojrz@łość w sieci”. Celem konkursu jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań edukacji cyfrowej mających charakter międzypokoleniowy ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50-tym roku życia.

Regulamin, formularz zgłoszenia pod adresem www.dojrzaloscwsieci.pl