Na pierwszej stronie Raportu z wykonania zadania na Zakup nowości wydawniczych BN za rok 2013 r., który należy przesłać do 15 stycznia 2014 r. proszę wpisać zakupy do końca listopada 2013 r., zgodnie z umową BN.
Ale na drugiej stronie, w punkcie drugim Dane dotyczące biblioteki w kolumnie 2013 r. proszę uwzględnić również miesiąc grudzień jeśli okazało się, że coś jednak było wydane w tym miesiącu.
Liczbę ludności proszę wziąć z urzędów.