Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej oraz Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne wydało swoje kolejne zeszyty Roczników. Gratulujemy i dziękujemy za przekazane egzemplarze biblioteczne.

  Kałuszyn

http://sth.org.pl/publikacje-sth/