W nowym programie Szkoły Liderów oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Kieruj w dobrym stylu”, oferowanym przez Program Rozwoju Bibliotek, weźmie udział jedna z naszych bibliotek powiatu mińskiego. Do programu zakwalifikowała się Anna Andrzejkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie. Wśród 180 uczestników z całej Polski będzie mogła rozwijać swoje kompetencje zarządcze i przywódcze.