Projekt „M@zowszanie” ma na celu rozwój e-usług i ich dostępności dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego. Jest to kluczowy projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu na terenie województwa.

W ramach projektu „M@zowszanie” powstało między innymi jedno Wojewódzkie Centrum Kompetencji, pięć Regionalnych Centrów Kompetencji a także ponad sto siedemdziesiąt Lokalnych Centrów Kompetencji, m.in. w naszych bibliotekach:

  • GBP w Siennicy
  • GBP w Jakubowie
  • GBP w Stanisławowie
  • GBP w Cegłowie
  • GBP w Latowiczu
  • GBP w Dobrem

Lokalne Centrum Kompetencji GBP w Siennicy