W czerwcu tego roku w Bibliotece na Koszykowej odbyło się szkolenie z opracowania książek (oczywiście w formacie MARC21), tym razem 26 października 2015 zaproszono biblioteki powiatowe na pierwsze spotkanie dotyczące opracowania zbiorów specjalnych – materiałów dźwiękowych i niedźwiękowych oraz filmów. W naszym powiecie mińskim nie kupuje się ich tak wiele, jak książek, dlatego bibliotekarze mogą mieć trudności w ich szczegółowym opracowaniu. Powinniśmy być ostrożni i czujni przy tworzeniu i pobieraniu takich opisów bibliograficznych.

MBP w Mińsku Maz. zorganizuje podobne szkolenie dla bibliotek w powiecie, tymczasem przesyłam instrukcję w formie prezentacji „Opisy bibliograficzne dokumentów dźwiękowych muzycznych i niemuzycznych oraz filmów w formacie MARC 21 w bazach katalogowych Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego” opracowaną przez Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.