Z początkiem roku 2016 otrzymaliśmy Rocznik Mińskomazowiecki Tom 23, wydany przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, a w nim m.in. artykuł naszej dyrektor, Elżbiety Sieradzińskiej – Aleja Gwiazd Literatury – projekt promocji i kultury czytelnictwa MBP w Mińsku Mazowieckim.