Biblioteki w powiecie mińskim

zapraszają

uczniów szkół podstawowych (klas I-III i IV-VI)

do udziału w konkursie recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego

  • Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.
  • Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
  • Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.
  • Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.
  • Konkurs przebiega w 4 etapach:

ELIMINACJE SZKOLNE – na terenie szkoły. Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.

ELIMINACJE GMINNE I MIEJSKIE – w gminnych i miejskich ośrodkach kultury lub w bibliotekach. Placówki te typują po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.

ELIMINACJE POWIATOWE – w miejskich ośrodkach kultury lub bibliotekach. Jury  wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale. (Jeśli w powiecie jest dużo szkół podstawowych i nie odbywają się eliminacje gminne organizator ma prawo zmniejszyć ilość reprezentantów szkół do dwóch w każdej grupie).

FINAŁ14 czerwca 2016 r. w Siedlcach. Początek o godz. 900 MOK, Sala Widowiskowa PODLASIE  ul. Sienkiewicza 63

 

Eliminacje w Mińsku Mazowieckim odbędą się w Miejskim Domu Kultury:

17 maja 2016 r., godz. 10.00 – eliminacje miejskie. (Na eliminacje miejskie szkoły typują po trzech reprezentantów w każdej grupie wiekowej)

 18 maja 2016 r., godz. 10.00 – eliminacje powiatowe.

Karty zgłoszenia do obu etapów konkursu należy złożyć do 10 maja 2016 r. pod adresem:

Miejski Domu Kultury, ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Karta uczestnika do pobrania na stronie www.mdkmm.pl

        Informacji na temat konkursu udzielają:

           Miejska Biblioteka Publiczna – Karolina Wieczorek,  tel. 25.740.5127

           Miejski Dom Kultury – Małgorzata Sulewska, tel. 25.758.3917 wew. 13