Zachęcam do prenumeraty czasopism branżowych z Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a szczególnie „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”. Przy prenumeracie większej liczby egzemplarzy przewidziane są rabaty.

Warunki: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=17311&prev=1

W ostatnim numerze „Poradnika Bibliotekarza” 10/2016 zamieszczony jest artykuł wspomnieniowy o naszej koleżance, Danusi Grzegorczyk (1956-2016).