W związku z wdrożeniem nowego modelu katalogowania zbiorów Biblioteka Narodowa organizuje dni otwarte poświęcone Deskryptorom Biblioteki Narodowej. Może spotkamy się w pierwszym, kwietniowym terminie 20 kwietnia 2017?

Zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniu skierowane jest do wszystkich bibliotek.

Przygotowane będą materiały o wszystkich rodzajach deskryptorów. Spotkanie będzie dobrą okazją do wspólnej wymiany myśli. Informacja podana w przyjaznej dla czytelnika formie jest przecież wspólnym celem wszystkich bibliotekarzy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie głównej Biblioteki Narodowej w Warszawie w al. Niepodległości 213 — udział w nich będzie bezpłatny. Do wyboru jest 5 terminów szkoleń:

  • 20-21 kwietnia
  • 22-23 czerwca
  • 21-22 września
  • 23-24 listopada

Szkolenie będzie trwało dwa dni – każda z bibliotek będzie mogła wybrać jeden lub dwa dni uczestnictwa. Program szkolenia został podzielony na dwie części – w pierwszej zostaną omówione zasady tworzenia deskryptorów mających formę nazwy jednostkowej (osobowych, korporatywnych, imprezy, serii), a w drugiej zasady tworzenia deskryptorów: geograficznych, formy/rodzaju/gatunku, chronologicznych, przedmiotowych i ujęciowych oraz zasady opracowania zbiorów z wykorzystaniem tych deskryptorów. Wszystkie materiały będą uzupełnione przykładami.