W czasie wakacji biblioteki często organizują porządki w księgozbiorach, czyli inwentaryzacje i selekcje. Czytelnicy najczęściej sięgają po nowości, dla których na półkach nie ma już miejsca. Trudno jest żegnać się z książkami, które wcześniej tak skrupulatnie opracowaliśmy, promowaliśmy i pielęgnowaliśmy. Nie ma jednak obawy o dobre książki, gdyż woluminy zdezaktualizowane, zaczytane i zniszczone często ustępują miejsca ich wznowieniom.

Tym razem, w dniach 17-31 lipca 2017 selekcja dotyczy filii w Ładzyniu, która po wielu perypetiach lokalowych wróciła do Szkoły Podstawowej, niestety już z bardzo okrojonym księgozbiorem (niecałe 2 tys. zbiorów). Pozostałe zbiory od 2015 roku oczekują w kartonach głównej biblioteki w Stanisławowie na większy lokal biblioteczny. Niestety, na razie bez efektu..