Styczeń każdego roku szybko mija. Obowiązek sprawozdawczy jest niezwykle czasochłonny. Druki GUS K-03 są dostępne już w wersji pdf i takie należy dostarczyć do instruktora (podpisane). Wersja elektroniczna będzie dostępna dopiero 26.01.2018. Zbyt krótki termin oddania sprawozdań uniemożliwia mi być we wszystkich bibliotekach osobiście.

http://form.stat.gov.pl/formularze/2018/passive/K-03.pdf

Proszę pamiętać również o sprawozdaniu zbiorczym (Czytelnicy, wypożyczenia, udostępnienia, praca z Czytelnikiem).