27 listopada 2019 roku bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim spotkali się z bibliotekarzami z powiatu mińskiego w celu podsumowania i omówienia problemów wynikających z wdrożenia RODO w bibliotekach. Spotkanie poprowadziła pani Olga Reising, która przybliżyła podstawy RODO, przypomniała najważniejsze rzeczy i uczuliła na najistotniejsze zmiany, które należało wprowadzić w instytucjach. Bibliotekarze dzielili się swoimi doświadczeniami, trudnymi sytuacjami i rozwiązaniami, jakie stosują. Można było zasięgnąć inspiracji i wspólnie zastanowić się nad problemami wynikającymi z prób dostosowania wymogów formalnych do bibliotecznych realiów. Zawód bibliotekarza to codzienny kontakt z ludźmi, ale także z formalnościami. Usługi będą świadczone profesjonalnie, gdy personel będzie na bieżąco rozwijał wiedzę.