Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu epidemii przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności instytucji kultury – w tym bibliotek.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf

Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

– zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – https://www.gov.pl/attachment/604aedfa-0d8f-4165-bf8f-fe80c5b1b321

– w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – https://www.gov.pl/attachment/d85cc32c-6cd3-4a8b-a61c-91faf603145d

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/koronawirus-ograniczenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-przedluzone-do-odwolania