https://www.gov.pl/photo/format/d2d79e9a-1808-45ee-9bde-3474ddfe594b/resolution/729×308

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu „Kultura” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG,  zdecydowało  o wydłużeniu naborów wniosków w ramach obu działań, tj.:

Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym 

Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki  

do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 16.00. 

Reszta warunków konkursu pozostaje bez zmian.

Szczegółowe informacje dotyczące obu działań – ich opis, ogłoszenia o naborze oraz wszystkie załączniki znajdują się na stronie poświęconej Programowi Kultura. 

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-wydluza-termin-skladania-wnioskow-w-programie-kultura