Super african librarian girl in circle background
freepik.com

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ,GISi MEN*. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

Celem procedur jest:
1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
2)umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejśćtylko uczniowie szkoły.
2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego,np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np.audio-guide’y, ekrany dotykowe).
4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnikamożna wyznaczyć oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze):
a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
b. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
c. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).
W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczbyosóbprzebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
6) Czytelni cy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą w szkole.

Obowiązki bibliotekarzy


1) Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani dostosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąklubzakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników sąoznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
4) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

DZIAŁANIE BIBLIOTEKI

1) Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp dokultury, wiedzy i informacji.
2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
3) Biblioteka realizuje e-usługi , np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line.
4) Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
5) Nauczyciele bibliotekarze czytają uczniom w czasie rzeczywistym on-line.
6) Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.
7) Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii,np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki dofilmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
8) Biblioteka prezentuje propozycje książek,a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów,np.:
−linki do stron z bezpłatnymiksiążkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
−linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lekturszkolnych,
−informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci.

*https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

Pobierz poradnik (doc, pdf)

Źródło: http://lustrobiblioteki.pl/2020/08/funkcjonowanie-biblioteki-szkolnej-i-praca-nauczyciela-bibliotekarza-od-1-wrzesnia/