Drodzy bibliotekarze powiatu mińskiego!

Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek zaprasza bibliotekarzy bibliotek publicznych na szkolenie on- line pt.: Archiwum zakładowe – organizacja i prowadzenie, które odbędzie się 8 grudnia 2020 w godzinach 9.00- 14.00. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie adresu mailowego do dnia 3.12.2020 r. na adres: instr@koszykowa.pl

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z postępowaniem z dokumentacją w jednostce organizacyjnej , jej odpowiednim przygotowaniem przed przekazaniem do archiwum zakładowego oraz prowadzeniem archiwum zakładowego. Jest przeznaczone dla pracowników komórek organizacyjnych wytwarzających dokumentację podlegającą archiwizacji oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwum zakładowego.

Zachęcam do udziału w szkoleniu!

freepik.com