Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim pełniąca funkcję biblioteki powiatowej, zorganizowała szkolenie on-line dla pracowników bibliotek publicznych powiatu mińskiego. Tematem szkolenia była: Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych, czyli zarządzanie dostępnością cyfrową w bibliotekach i instytucjach kultury.

Szkolenie miało na celu zapoznanie bibliotekarzy z zasadami i obowiązkami związanymi z zapewnieniem dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dla czytelników i użytkowników biblioteki. Omówione zostały akty prawne i wytyczne WCAG 2.1 oraz to, co jest konieczne do zastosowania w bibliotece. Uczestnicy nauczyli się jak tworzyć lub modyfikować strony www oraz jakie treści należy na nich publikować. Szczególną uwagę prowadząca zwróciła także na standardy dostępności w działaniach informacyjno-promocyjnych biblioteki oraz działaniach edukacyjnych.

Webinarium poprowadziła pani Gabriela Kwarta z firmy Good Books. Spotkanie odbyło się na platformie app.livewebinar.com, podzielone zostało na dwie części: pierwsza odbyła się dnia 19 lutego, a druga 26 lutego 2021 roku.

Serdecznie dziękujemy firmie Good Books za pożyteczne szkolenie, a uczestnikom za aktywny udział.

Zdjęcie przedstawia ekran monitora podczas szkolenia z dostępności stron internetowych, widać Logo firmy Good Books oraz prowadzącą i okno czatu internetowego.
fot.MBP